Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Kraamzorg

Kraamzorg bij Zorgburo de Driehoek

Kraamzorg is toegankelijke en noodzakelijke zorg. Het zorgt voor een veilige start, voor gezondere kinderen en moeders, richt zich op de zelfredzaamheid van ouders en voorkomt dure zorg nu en later.

SCHRIJF JE IN

KRAAMZORG IN NOORD NEDERLAND

Zorgburo De Driehoek heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten voor het leveren van kraamzorg (dit is niet altijd inzichtelijk op de site van elke zorgverzekeraar). Wij leveren kraamzorg in Friesland, Groningen, Drenthe, Noordoostpolder en Overijssel.

Mocht u buiten dit gebied vallen dan is er in overleg veel mogelijk.

NEEM CONTACT OP

 

AANTAL UREN KRAAMZORG

In Nederland werken sinds 2006 alle kraamcentra met het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP). Dit protocol voorziet in zorg op maat. Je kunt kiezen tussen basis- en minimumzorg. Op basis van het LIP en je persoonlijke wensen worden het aantal zorguren van jouw kraamweek geïndiceerd. De uren van de bevallingsassistentie komen daar nog overheen. Voor elke ziekenhuisdag gaan er zorguren afwaarbijde ontslagdag uit het ziekenhuis niet als ziekenhuisdag meetelt.

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor meer, maar ook minder uren zorg wordt geïndiceerd. Dat wordt uitgelegd tijdens het intakegesprek aan de hand van het LIP. Dan volgt ook de eerste indicatie. Bij start van het kraambed zal er mogelijk een herindicatie volgen. Ook  tijdens het kraambed kan er nogmaals herindicatie plaatsvinden. De verloskundige is verantwoordelijk voor de herindicatiestelling en de daaraan gekoppelde zorguren. U kunt extra uren bijkopen en toch van dezelfde kraamverzorgende gebruik blijven maken. Zo krijg je kraamzorg op maat.

 

 

KRAAMDOSSIER

Je ontvangt van ons een kraamdossier. Dit is een boek waar zowel de kraamverzorgende als overige disciplines, zoals verloskundige en huisarts, mee zullen werken. De kraamverzorgende registreert hierin gegevens zoals onder andere temperatuur, voeding, en lichamelijke controles van jou en je baby. Verder vindt je veel praktische tips in dit dossier en worden er afspraken in opgeschreven. Zo heeft zowel de huisarts/verloskundige als de kraamverzorgende een compleet overzicht van de kraamperiode. Het kraamdossier blijft na afloop van de kraamtijd van jou en je mag er zelf ook in schrijven. De privacy van jouw gegevens wordt zo gewaarborgd.

Voor kraamvrouwen die de Nederlandse taal niet goed beheersen hebben wij een aangepast kraamdossier.

 

 

MINIMUM ZORG

Minimum zorg dat is het pakket dat in ieder geval en in iedere situatie geleverd wordt. Dit pakket is niet samengesteld op basis van wat nodig is om goede en passende kraamzorg te verlenen. Wanneer u hiervoor kiest wordt hiervan een aantekening in de zorgovereenkomst gemaakt. Het minimumpakket geeft aan waaraan de kraamverzorgende in elk geval aandacht zal besteden om de zorg voor moeder en kind zoveel mogelijk te waarborgen.

 

AANVULLENDE KRAAMZORG

Wanneer jij en je baby langer dan 10 dagen in het ziekenhuis moeten verblijven, heb je vanuit de basisverzekering geen recht meer op kraamzorg. Toch is het erg prettig als er bij thuiskomst een kraamverzorgende is, die jullie kan helpen en begeleiden gedurende de eerste dagen dat de baby thuis is. Veel verzekeringen kennen in hun aanvullende pakketten een vergoeding voor uitgestelde kraamzorg of nazorg pasgeborene. Informeer hiernaar bij je verzekering of neem contact op met ons.

Een aantal sites en folders met handige info op een rijtje

LINKS EN FOLDERS

 

WERKZAAMHEDEN KRAAMVERZORGENDE

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige/huisarts bij de bevalling. Verder geeft de kraamverzorgende voorlichting en instructie over de verzorging van jou en jouw baby. Daarnaast geeft ze je veel tips en praktische informatie en is signalering een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden, zoals het dagelijks uitvoeren van de controles bij jou en jouw baby. Het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden hoort er ook bij, waaronder wordt verstaan de dagelijkse was, stofzuigen/strijken, douche/toilet en de verzorging van de maaltijden. Tenslotte is zij gastvrouw voor de kraamvisite.

Het doel is dat jullie, als de kraamverzorgende weg gaat, plusminus de achtste dag, met zelfvertrouwen de zorg voor de kleine kunnen doen.

KRAAMVERZORGENDE(N)

 

WARME OVERDRACHT KRAAMZORG

Bij de warme overdracht komt de kraamverzorgende naar het ziekenhuis. Hier wordt, samen met de kraamvrouw, haar partner en de verpleegkundige van het ziekenhuis, aan bed een overdracht gegeven van de eerstelijn naar de tweedelijn. Na de overdracht neemt de kraamverzorgende de zorg over en gaan de kraamvrouw, partner en de baby naar huis, samen met de kraamverzorgende die door de warme overdracht de juiste zorg thuis kan geven. Dankzij de warme overdracht zijn de ouders actief betrokken bij de overdracht en kunnen indien nodig aanvullingen geven. Ook eventuele onduidelijkheden of vragen worden op deze manier ondervangen. De warme overdracht zorgt tevens voor een intensievere samenwerking in de geboortezorgketen, waarbij de klant centraal staat. De overdracht van zorg is een belangrijk en tevens kwetsbaar moment binnen de geboortezorg. Een juiste en complete overdracht is noodzakelijk om de eerstelijnszorg ook weer goed te kunnen geven aan het kraamgezin.

Momenteel werken ze in Friesland alleen in Ziekenhuis de Tjongerschans met warme overdracht, mochten er in de toekomst meerdere ziekenhuizen volgen dan zal Zorgburo De Driehoek daar aan meewerken.

 

KOSTEN

Wij adviseren u om uw verzekeringspolis te raadplegen voor de kosten die verbonden zijn aan het leveren van kraamzorg, zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage. Afhankelijk van de afspraken die wij met de verschillende zorgverzekeraars hebben gemaakt, brengt Zorgburo De Driehoek deze kosten bij u in rekening of direct bij de zorgverzekeraar. Voor het jaar 2019 is de eigen bijdrage €4,40 per uur kraamzorg over de uren partusassistentie wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Het annuleren van kraamzorg kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden, tenzij er wordt geannuleerd op medische gronden. Voor het annuleren van de inschrijving voor kraamzorg worden altijd administratiekosten in rekening gebracht. Uitsluitend indien een overeenkomst op medische gronden wordt geannuleerd, zijn geen annuleringskosten verschuldigd. De cliënt zal de facturen ontvangen van Zorgburo De Driehoek en binnen 14 dagen na de factuurdatum betalen. Indien niet binnen deze termijn aan de betalingsverplichting is voldaan, kan de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. In dat geval worden de extra kosten voor deze procedure doorberekend aan de cliënt.

 

BABYUITZET CHECKLIST

Het is aan te raden om deze benodigdheden minimaal 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in huis te hebben.

Tip: print deze checklist uit, zodat jij het letterlijk kunt afvinken.

CHECKLIST

 

BORSTVOEDING

Borstvoeding is de beste start voor je kindje. Het bevat alle belangrijke ingrediënten die je kindje nodig heeft, perfect afgestemd op zijn of haar behoefte. Zorgburo de Driehoek heeft borstvoeding hoog in het vaandel staan. Wij zijn dan ook in het bezit van het borstvoedingscertificaat.

MEER INFO

KOLVEN

De kraamverzorgende kan je ook informeren over kolven. Is het nodig dat er gekolfd moet worden, dan kan zij adviseren en ervoor zorgen dat er een kolf komt. Wij adviseren om geen kolf te kopen voordat je bent bevallen. Iedere vrouw is uniek en niet elke kolf is geschikt voor elke vrouw. Ook kan de kraamverzorgende je meer vertellen over borstvoeding/kolven en weer aan het werk gaan.

 Zorgburo de Driehoek heeft geschoolde kramverzorgenden in dienst, die je alles kunnen vertellen over de voeding van je kindje, de praktijk van voeden, kolven en alles wat je maar wilt weten!