Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Kraamverzorgenden

De kraamverzorgende assisteert de verloskundige/huisarts bij de bevalling. Verder geeft de kraamverzorgende voorlichting en instructie over de verzorging van jou en jouw baby. Daarnaast geeft ze je veel tips en praktische informatie en is signalering een belangrijk onderdeel van haar werkzaamheden, zoals het dagelijks uitvoeren van de controles bij jou en jouw baby. Het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden hoort er ook bij, waaronder wordt verstaan de dagelijkse was, stofzuigen/strijken, douche/toilet en de verzorging van de maaltijden. Tenslotte is zij gastvrouw voor de kraamvisite. Het doel is dat jullie, als de kraamverzorgende weg gaat, plusminus de achtste dag, met zelfvertrouwen de zorg voor de kleine kunnen doen.

GEDIPLOMEERDE KRAAMVERZORGENDE(N)

Zorgburo De Driehoek werkt uitsluitend met gediplomeerde kraamverzorgenden. De kraamverzorgenden volgen regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Alle kraamverzorgenden staan ingeschreven in het kwaliteitsregister kraamzorg (KCKZ)

FLEXIBELE KRAAMVERZORGENDE(N)

Onze kraamverzorgenden zijn flexibel, waarbij ruimte is voor overleg over werktijden en overige taken.

HYGIËNISCHE RICHTLIJNEN

 Er wordt gewerkt volgens vastgestelde werkwijzen en hygiënische richtlijnen. Dat betekent dat de kraamverzorgenden in sommige situaties beschermende materialen dragen. Dit komt verder aan de orde tijdens het intakegesprek.

WERKOMSTANDIGHEDEN

Zorgburo de Driehoek voelt zich verantwoordelijk voor de werkomstandigheden van alle kraamverzorgenden. Dit betekent dat Zorgburo de Driehoek eisen stelt aan de werkomstandigheden. Het gaat om veiligheid, hygiëne, werkmateriaal, lichamelijke, psychische belasting. Er moeten soms voorzieningen worden getroffen, bijvoorbeeld  het plaatsen van een bed op bedklossen, die noodzakelijk zijn om de veiligheid en de gezondheid van de kraamverzorgenden niet in gevaar te brengen.

BEDHOOGTE

De Arbowet schrijft voor dat bedden een werkhoogte van minimaal 75 cm tot maximaal 80 cm moeten hebben, gemeten tussen de vloer en de bovenkant van de matras. Een doorsnee bed is meestal te laag. U bent medeverantwoordelijk om te zorgen dat er onder goede arbeidsomstandigheden en met goed materiaal gewerkt kan worden.

STAGIAIRES

Zorgburo De Driehoek is een erkend leerbedrijf voor het opleiden van kraamverzorgenden. Daarom werken we mee aan het opleiden van deskundige mensen. Wij willen jou en je baby de beste kraamzorg bieden. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We geven toekomstige kraamverzorgenden de mogelijkheid stage bij ons te lopen. Stagiaires werken bij ons altijd onder begeleiding van een gediplomeerde en ervaren kraamverzorgende. Ook zij moeten zich houden aan het beroepsgeheim. Tijdens het intakegesprek dat we met jou voeren, kun jij aangeven of je wel of geen prijs stelt op de aanwezigheid van een stagiaire tijdens de bevalling en/of kraamtijd.